Archiv štítku: Matematika

Karel Janeček

Karel Janeček se narodil 26. července v roce 1973. Dnes je známý český miliardář, ale zároveň i matematik, pedagog a bojovník proti korupci. Již od mala Karel vynikal v matematických vědách, které na prahu dospělosti zúročil i obchodně a to prostřednictvím RSJ. Tuto společnost založil v roce 1995 a po mnoho let jí vedl. RSJ je dnes jedním z největších obchodníků na finančních trzích a zároveň největším poskytovatelem likvidity pro tyto trhy. RSJ se primárně zabývá automatizovaným obchodováním na základě matematických algoritmů. Velmi důležitou konstantou u toho obchodování je rychlost, a tak se nelze divit, že servery jsou uložené přímo v místech, kde jsou burzy, jako je Londýn, Chicago či Frankfurt. Kdyby provozoval své aktivity přímo z České republiky, díky vzdálenostem by prodleva mezi zadáním a vykonáním operace mohla být i 60 milisekund a to je již moc. Proto v Praze sídlí pouze vedení firmy a dohledové centrum. Společnost RSJ je ve svém oboru velmi významná a je největším obchodníkem na londýnské derivátové burze NYSE. Mimo to patří i k třem největším obchodníkům na chicagské CME.

karel janecek
Copyright: Karel Janeček/ kareljanecek.com

Matematika

Matematika Karla Janečka velmi baví, a tak není divu, že se snaží neustále rozvíjet vzdělání v tomto oboru. V roce 1996 získal titul MBA na Bradley University, Peoria v USA, který doplnil titulem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oboru teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Ani toto nebylo všechno a v 2004 získal titul PhD v oboru Mathematical Finance na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. V současnosti přednáší finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Bojovník proti korupci

Je zakladatelem a předsedou správní rady Nadačního fondu proti korupci. Založil také Nadační fond Neuron na podporu vědy a Nadační fond pomoci. V boji proti korupci se spojil se Stanislavem Bernardem a hercem Janem Krausem. Jejich cílem je podpora rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti a podpora projektů odhalujících korupci ve veřejné správě s rozsáhlým ekonomickým dopadem. Fond předává Cenu za odvahu lidem, kteří s vědomím osobních rizik upozornili na případy korupce ve svém okolí, a podporuje vznik účinné protikorupční legislativy.